Vende të lira pune në Gjermani (viti 2019)

Në Gjermani aktualisht ka rreth 2 milionë vende të lira pune – varësisht nga momenti i matjeve dhe varësisht nga punët sezonale. Ky vend ka nevojë për fuqi të kualifikuar punëtore (niveli akademik) por edhe për punëtorë krahu të pakualifikuar, punëtrorë me nivel të mesëm shkollimi (gjimnaz), zejtarë dhe profesionistë të fushave të shumta. 

Në statistika e Agjencisë Federale për Punë thuhet se numri më i madh i punëtorëve kërkohet me kualifim të mesëm (gjimnaz apo shkollë e mesme) si dhe me kualifikime profesionale, të cilët përbëjnë rreth 60% të vendeve të lira të punës. Në vendin e dytë janë profesionet pa kualifikime (22 %), ndërsa në vendin e tretë profesionet ku kërkohet niveli universitar i shkollimit – me 17 %.


Këtu
 mund të gjeni punë


Rroga minimale 

Nga fillimi i vitit 2019 në Gjermani është rritur niveli i pagesave minimale për një orë. Pagesa minimale tani është 9,19 euro në orë, ndërsa nga viti 2020 do të jetë 9,35 euro. Kjo të thotë se nëse një person punon me orar të plotë në Gjermani, ai duhet të fitojë një rrogë minimale bruto prej të paktën 1.550 euro. Ndërsa niveli i rrogave varet nga kualifikimet dhe puna që bëhet. Personat me kualifikim universitar mund të fitonjë më shumë se 4.000 euro bruto. 

Rrogat e mjekëve janë prej 2.500 – 4.500 euro bruto. Rrogat e shoferëve rreth 2.000 euro. Ekspertët e IT mund të llogarisin me rroga edhe më të larta varësisht nga vendi i punës. Por të gjitha rrogat në Gjermani llogariten BRUTO, që do të thotë se nga këto para duhet të paguhen tatime, paratë për sigurime shëndetësore, solidaritet etjerë…

Më së shumti fuqi punëtore kërkohet në qytetet e mëdha si në Berlin, Shtutgart, Këln, Dyseldorf, e më pak në Mynih kur jeta është shumë më e shtrenjtë se në qytetet tjera. 

Punën tuaj mund të gjeni këtu.

Mësoni gjuhën gjermane këtu.

Vendet e lira të punës: 

Banka, sigurime dhe imobilie – 18.839

Arkitekturë, ndërtimtari  – 135.451

Minatorë, Gurëthyer, Qeramiqar  – 26.276

Punëtorë në adminsitratë dhe ekonomistë  – 152.000

Kimist, bilogogë, farmacistë – 48.487

Elektricistë – 139.066

Turizëm dhe hotelieri – 60.715

Punëtor socialë, pedagodji – 77.840

Medicinë, infermierë, përkujdesje për të moshuarit – 119.059

Tregti – 130.736

Industria e drurit, letrës dhe plastikës – 72.612

Sektor i IT – 66.398

Bujqësi – 16.347

Menaxhmet, konsalting – 34.800

Marketing, PR – 39.332

Media, kulturë – 23.330

Industria metalike, maqinerai, konstruktimi i makinave – 282.436

Industria ushqimore – 53.593

Drejtësi, tatime, financa – 34.600

Tekstil, punëtorë me lëkurë – 27.559

Transport, magazina, logjistikë – 134.247