Studime në Gjermani

ABC-Consulting së shpejti ju njofton me kushtet për studime në Gjermani. Varësisht nga interesi ju njoftojmë edhe me universitetet ku mund të ndiqni studimet, njohjen e diplomave të arritura në vendlindje dhe kushte të tjera për studime…

Kërkesat tuaja mund t’i dërgoni me e-mail:

info@abc-consulting.org