Integrimi në Gjermani

Mësimi i gjermanishtes mund të jetë shumë i vështirë për shumë njerëz. Përveç kësaj, kurset në klasë janë shpesh shumë të shtrenjta. Në këtë artikull do t’ju prezantojmë disa opsione si mund të mësoni gjermanisht (me çmim të ulët) në internet…

Në Gjermani ka lloje të ndryshme të tatimeve. Në këtë artikull do të përqendrohemi në llojin më të rëndësishëm për shumicën e individëve, tatimin mbi të ardhurat.
Tatimet mbi të ardhurat i pagujnë të gjithë të punësuarit në ndonjë kompani, por edhe sipërmarrësit privat (Selbstständiger) për të ardhurat e tërësishme të një viti kalendarik. Nëse punoni në një kompani si punonjës…

Cilat sigurime janë të detyrueshme në Gjermani, cilat janë të rëndësishme dhe të mira për t’u pasur dhe cilat nuk janë të nevojshme? Ne do të përgjigjemi në të gjitha këto pyetje në këtë artikull. Do të fillojmë me sigurimet e detyrueshme…

Shkalla e taksave në Gjermani ndryshon ndërmjet 14% dhe 42%. Shkalla e taksës që duhet të paguani varet nga faktorë të tillë si të ardhurat tuaja të tatueshme, ose nëse jeni beqar, i martuar apo keni një partner.
Kjo është arsyeja pse ka edhe kategori të ndryshme tatimore dhe ne do të shpjegojmë më poshtë se si mund të kuptoni në cilën klasë tatimore jeni ju, sa taksë duhet të paguani dhe si mund të ndryshoni klasën tuaj të tatimeve…

 

Për të hyrë në Gjermani, njerëzve nga vendet e treta, siç është Kosova, u duhet një vizë. Në këtë artikull, ne do të përqendrohemi në vizën 90 ditore dhe si ta merrni atë…

Për shkak të interesimit të madh për punë në Gjermani, ambasada gjermane në Tiranë ka publikuar një udhëzues për të gjithë ata që duan të punojnë me punë të rregullta në Gjermani. Udhëzuesi parashikon që personat që mund të punësohen me dokumente të rregullta ndahen në dy kategori: Personat të cilëve punëdhënësi u ka garantuar një vend pune fdhe që i përmbushin kushtet për lëshimin e vizës së punës. Si dhe personat që kanë kualifikime të veçanta pune…

Shtetasit e Kosovës për hyrje në Gjermani duhet të kenë vizë turistike. Ndërsa shtetasit e Shqipërisë, Maqedonisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor mund të udhëtojnë në Gjermani pa viza. Sa i përket vizave të punës, të gjithë ata që duan të punojnë në Gjermani, duhet të kërkojnë vizë pune, në ambasadët gjermane në Prishtinë, Tiranë, Shkup…